Rozmiar ma znaczenie

Z dr. hab. Piotrem Kordubą, prof. UAM, o kolekcjonowaniu kilimów, które łączą bardzo różne tradycje ziem polskich, modzie na tkaniny, herstorii oraz o tym, czy Magdalena Abakanowicz mogła urodzić się gdzie indziej. Właściwie całość naszej rozmowy mogłaby przebiegać pod hasłem...

Moda na modernizm

Dziś wciąż dużo jest do odkrycia w przestrzeni badania tradycji modernistycznej. Dowodem niech będzie projekt „Ćwiczenia z nowoczesności”, przygotowane przez berliński oddział Instytutu Pileckiego. Modernizm i modernizacyjne ruchy XX wieku na polu architektury, zamieszkania i  lifestyle’u stały się nośnym tematem....

Odbudować nieodbudowane?

Konferencja naukowa „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”, odbywająca się w dniach 20 i 21 września 2023 roku w Warszawie, skupia się na szeroko pojętym temacie rekonstrukcji obiektów o znaczeniu historycznym. Dramatyczne wydarzenia XX wieku zmiotły...

Zmarł Wojciech Przybyszewski

31 sierpnia zmarł Wojciech Przybyszewski, wieloletni redaktor naczelny magazynu “Spotkania z Zabytkami”. Pan Wojciech był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1976), geologiem, speleologiem, kolekcjonerem i publicystą. Pracował w składzie redakcji „Spotkań z Zabytkami” od 2000 roku. Przez 20 lat, od 2003 roku...