wywiad

Pracownia wymiany myśli

„Musimy zmienić cały system ochrony zabytków w Polsce, żeby nadążał za zmianami społecznymi i technologią” – mówi Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Zna pan wszystkie zabytki w Polsce?  Nie. Nikt nie zna. Do rejestru zabytków jest wpisane blisko...