Czerwińsk nad Wisłą – Dawne opactwo zakonu kanoników regularnych
Pomniki Historii

Czerwińsk nad Wisłą – Dawne opactwo zakonu kanoników regularnych

Z tego artykułu dowiesz się:
  • skąd przybył do Polski biskup, który ufundował opactwo
  • jaki ma związek miasto z bitwą pod Grunwaldem
  • co świadczy o znaczeniu Czerwińska w średniowieczu
  • że freski z XIII wieku w czerwińskim kościele Zwiastowania NMP należą do najokazalszych z romańskich malowideł w Polsce

Liczące niemal 800 lat opactwo w Czerwińsku od zarania swego istnienia odgrywało doniosłą rolę w historii Polski, stając się miejscem ważnych negocjacji, a przede wszystkim modlitw – w tym próśb o zwycięstwo i podziękowań za wiktorię odniesioną na polach Grunwaldu nad Krzyżakami. Wezwanie, jakim cieszy się wizerunek Matki Bożej Czerwińskiej w kościele klasztornym – Zwycięska Pani Pocieszenia – jest w pełni uzasadnione.

Królowa Mazowsza

W Czerwińsku w kościele Zwiastowania NMP modlił się w lipcu 1410 roku król Władysław Jagiełło przed bitwa grunwaldzka, po przeprawie wojsk polskich przez Wisłę po moście łyżwowym. Ale już przed nim do Czerwińska przybywali biskupi, książęta, król Kazimierz Wielki, gdyż tutejsze opactwo kanoników regularnych było znane od niemal trzech stuleci. Powstało w pierwszej połowie XII wieku z fundacji biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. Aleksander do Polski przybył z Belgii i stamtąd, z klasztoru św. Idziego w Liège, sprowadził kanoników regularnych do Czerwińska. 

Swój udział w budowie opactwa miał przypuszczalnie również książę Bolesław Krzywousty. Swoją opieką objął klasztor papież Hadrian IV w bulli protekcyjnej z 1155 roku. Do dziś kościół Zwiastowania NMP zachował swój romański kształt, pomimo licznych późniejszych przebudów. 

Podczas renowacji przeprowadzonej w XX w. odsłonięto romańskie kolumny oraz największy znany w Polsce zespół romańskich polichromii. O znaczeniu Czerwińska w średniowieczu świadczy tez to, że w 1419 roku odbywały się tu rokowania z księciem Erykiem Pomorskim, a w 1422 roku Władysław Jagiełło wydał tu jeden z przywilejów dla szlachty, gwarantujący jej nietykalność dóbr.

Wiernych przyciąga do Czerwińska przede wszystkim cudowny wizerunek Królowej Mazowsza. To jednak nie przed nim modlił się Jagiełło, który po zwycięstwie nad Krzyżakami przybył tu ze swym bratem Witoldem i złożył jako wotum swój hełm. Obraz powstał w 1612 r. na zamówienie kanoników regularnych. Namalował go wykonujący wiele prac malarskich w czerwińskim klasztorze Łukasz z Łowicza. Zakonnicy dali mu za wzór grafikę z obrazem Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore. Malarz wywiązał się z zadania, tworząc wierna kopie bardzo popularnego wówczas rzymskiego obrazu. Przed Królowa Mazowsza wymodlił uzdrowienie z ciężkiej choroby król Władysław IV i pozostawił srebrne wotum z napisem: „Bliski śmierci – otrzymał zdrowie”.

Chcesz być na bieżąco z przeszłością?

Podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku “Zapisz się do newslettera!” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wysyłanie na podany adres e-mail newslettera Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w Warszawie zawierającego informacje o wydarzeniach i projektach organizowanych przez NIKZ. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Polityce prywatności.

Dziękczynny dar złożył tez Jan Kazimierz – chorągwie zdobyte pod Beresteczkiem w 1651 roku. Obraz Zwycięskiej Matki Pocieszenia koronował w 1970 roku prymas Stefan Wyszyński.

Królowie z dynastii Wazów modlili się już w zupełnie innym niż pierwotny wnętrzu. W 1633 roku z inicjatywy opata Mikołaja Szyszkowskiego zakryto tynkiem romański wystrój i ozdobiono kościół na barokowa modłę, m.in. dodano liczne ołtarze, zbudowano tez nowy ołtarz główny, który mieści cudowny wizerunek. Zmiany były tak duże, że w 1651 roku świątynia została ponownie konsekrowana.

Upadek i odrodzenie

Po okresie największej świetności w XVII wieku, gdy Królowej Mazowsza wielokrotnie przyjeżdżał pokłonić się Jan Kazimierz, modlił się u Jej stóp również Jan III Sobieski, zaczął się upadek znaczenia klasztoru. W 1819 roku doszło do jego kasaty. Po śmierci ostatniego z zakonników klasztor objęły norbertanki, kościołem opiekowali się księża diecezjalni. 

Ponowny rozkwit sanktuarium nastąpił od 1923 r., gdy osiedli tu salezjanie. W 1967 r. kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej.

Freski z XIII w. w czerwińskim kościele Zwiastowania NMP, najokazalsze z romańskich malowideł w Polsce, znajdują się na zakończeniu południowej nawy (przeniesiono je tu z kaplicy Ukrzyżowania po ich odkryciu w 1951 roku). 

Na tych, które przetrwały do naszych czasów, uwiecznione zostały sceny ze Starego Testamentu – stworzenie świata i wygnanie ludzi z raju, przygotowanie Arki Noego, ofiara Abrahama. Są tez przedstawienia z dziejów apostołów. 

WIESŁAW M. ZIELIŃSKI / EAST NEWS
Czerwińsk nad Wisłą – Dawne opactwo zakonu kanoników regularnych
Scena z romańskiej polichromii. Czerwińsk nad Wisłą, dawne opactwo Kanoników Regularnych, 1996 r.

Wspaniałym romańskim zabytkiem czerwińskiej bazyliki jest tez wielki portal z lat 1140–1160, wykonany we Włoszech, z czerpiącymi z fantazji płaskorzeźbami, m.in. siłacza zmagającego się ze smokami. Odbiega jednak od oryginalnej wersji, gdyż podczas XX-wiecznej restauracji zrekonstruowano go w zmienionej postaci.

Budynek klasztoru przylegającego do kościoła jest najstarszym na Mazowszu, sięgającym XII wieku, tego typu założeniem. W jego zachodnim skrzydle mieścił się niegdyś tzw. Dom Królewski z komnatami, które służyły władcom w trakcie ich postoju podczas podróży po kraju.

Część południowego skrzydła zajmuje pałac opacki, a na jego parterze zachował się gotycki refektarz, obecnie zamieniony w kaplice.

Tekst pochodzi z książki „Pomniki Historii”, wydanej przez wydawnictwo AA, Kraków 2022.

Monika Karolczuk

Popularne